Είσαι δικαιούχος του voucher 25-45 ετών; Δηλώστε άμεσα τη συμμετοχή στα τμήματα κατάρτισης.

Είσαι δικαιούχος του voucher 25-45 ετών; Δηλώστε άμεσα τη συμμετοχή στα τμήματα κατάρτισης.

Άμεση έναρξη τμημάτων από ΚΔΒΜ FUTURE VOICE για το voucher 25-45 με σύνδεση με την αγορά εργασίας. Εάν είστε δικαιούχος στο επιδοτούμενο πρόγραμμα και έχει γίνει σύζευξη με επιχείρηση μέσω της ΔΥΠΑ τότε θα πρέπει να δηλώσετε άμεσα σεμινάριο. To Κ.Δ.Β.Μ. Future Voice σας ενημερώνει για τα άμεσα τμήματα που διοργανώνει: 19/3/2024 Digital...
Read More