Τεχνίτης Γαλακτοκομίας – Τυροκομίας με ειδίκευση στην Τυροκομία

Τεχνίτης Γαλακτοκομίας – Τυροκομίας με ειδίκευση στην Τυροκομία

Η Future Voice σε συνεργασία με την ACTA, Εταιρεία Έντασης Γνώσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής, δημιούργησε την πρωτοποριακή, για τα ελληνικά δεδομένα, πιστοποίηση Certitifed Dairy Technologist – Cheesemaker. Πρόκειται για τη μοναδική πιστοποίηση, που διασφαλίζει το επαγγελματικό επίπεδο τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του κατόχου του στο χώρο...
Read More