Νέα τμήματα Δια Ζώσης σε Ιωάννινα και Άρτα για σεμινάριο Τεχνικού Ασφαλείας Γ κατηγορίας

Νέα τμήματα Δια Ζώσης σε Ιωάννινα και Άρτα για σεμινάριο Τεχνικού Ασφαλείας Γ κατηγορίας

Σεμινάριο Τεχνικού ασφαλείας – Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων αναγνωρισμένο από το Δημόσιο Άμεση Έναρξη Τμημάτων-Λίγες Διαθέσιμες Θέσεις!!! Απαραίτητο για όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους και ανήκουν στη Γ και Β κατηγορία ( χαμηλή και μέση επικινδυνότητα). Προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και η βεβαίωση του σεμιναρίου είναι απαραίτητη για κάθε επιχείρηση. Διάρκεια –...
Read More
Σεμινάρια Τεχνικού ασφαλείας – Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων

Σεμινάρια Τεχνικού ασφαλείας – Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων

Σεμινάριο Τεχνικού ασφαλείας – Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων. Αναγνωρισμένο σεμινάριο από το Δημόσιο από το ΚΔΒΜ (ΚΕΚ) Future Voice.  Το Σεμινάριο Τεχνικού Ασφαλείας αφορά όλους τους εργοδότες. Προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και η βεβαίωση του σεμιναρίου είναι απαραίτητη για κάθε επιχειρηση. Ο κάθε εργοδότης που απασχολεί εργαζομένους, πρέπει να διαθέτει υπεύθυνο για την ασφάλεια...
Read More