Σχολή Χειριστών ΚΛΑΡΚ – Ανυψωτικών Μηχανημάτων – Απόκτηση αναγνωρισμένης άδειας

Σχολή Χειριστών ΚΛΑΡΚ – Ανυψωτικών Μηχανημάτων – Απόκτηση αναγνωρισμένης άδειας

Αναγνωρισμένη Σχολή από το Ελληνικό Δημόσιο για Χειριστές ΚΛΑΡΚ – συνολικής ισχύος κινητήρων άνω των δέκα (10) kW μέγιστης ανυψωτικής ικανότητας έως δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) kg της Ομάδας Β (έως 120 kW) Νέο Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για την άσκηση της δραστηριότητας του χειρισμού ανυψωτικών περονοφόρων μηχανημάτων έργων (τύπου κλαρκ) που κατατάσσονται στην...
Read More