Σεμινάριο Υπαλλήλων Υποδοχής – Κρατήσεων / Εξυπηρέτησης Πελατών

Σεμινάριο Υπαλλήλων Υποδοχής – Κρατήσεων / Εξυπηρέτησης Πελατών

Το παρόν πρόγραμμα απευθύνεται στους ήδη υπάρχοντες εργαζόμενους στον τουριστικό κλάδο αλλά και σε όσους επιθυμούν να εργαστούν σε ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις. Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των σπουδαστών ώστε να αποκτήσουν τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες για την αποδοτικότερη και αρτιότερη εξυπηρέτηση των πελατών, δίνοντας νέα ώθηση στη...
Read More