Πιστοποιημένος Φύλακας Λιμενικών Εγκαταστάσεων – CPSA

Πιστοποιημένος Φύλακας Λιμενικών Εγκαταστάσεων – CPSA

Certified Port Security Assistant – CPSA  Πιστοποιημένο Φύλακας Λιμενικών Εγκαταστάσεων ACTA logo CPSA Το παρόν πρόγραμμα στοχεύει σε επαγγελματίες του χώρου των Ι.Ε.Π.Υ.Α. και παρέχει άρτια και ολοκληρωμένη εκπαίδευση συμφώνα με τις απαιτήσεις τόσο του IMO όσο και του κώδικα I.S.P.S. οι οποίες όμως είναι συμβατές με την ευρωπαϊκή όσο και με την...
Read More