Βασικές Έννοιες Εργατικού Δικαίου

Βασικές Έννοιες Εργατικού Δικαίου

Στο μάθημα “Βασικές Έννοιες Εργατικού Δικαίου (ΕΔ)” θα γνωρίσετε τις βασικές έννοιες του Εργατικού Δικαίου καθώς και κάποιες ιδιαιτερότητες του. Θα κατανοήσετε πώς το εργατικό δίκαιο συνδέετε με τους άλλους κλάδους Δικαίου. Μέσω σεναρίων, θα αναλυθούν οι μορφές και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σύμβασης εργασίας. Τέλος,θα γίνει εκτενής αναφορά στις...
Read More