Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων – DPO

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων – DPO

DATA PROTECTION OFFICER (DPO) – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ο Data Protection Officer είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση της εταιρείας και των υπαλλήλων της σχετικά με τις σημαντικές απαιτήσεις συμμόρφωσης, την κατάρτιση προσωπικού που ασχολείται με την επεξεργασία δεδομένων και τη διενέργεια τακτικών ελέγχων ασφάλειας. Λειτουργεί επίσης ως σημείο επαφής μεταξύ της εταιρείας και των...
Read More