Χρήση Εφαρμογών Η/Υ

Χρήση Εφαρμογών Η/Υ

Στο παρακάτω μάθημα θα διδαχθείτε τις βασικές γνώσεις για τα λειτουργικά συστήματα, την εκκίνηση και τον τερματισμό του υπολογιστή σας και πως μπορείτε να οργανώτετε τα αρχεία που βρίσκονται σε αυτόν. Το μάθημα αυτό αποτελείται από επτά (7) ενότητες: ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ...
Read More