Κατάρτιση και πιστοποίηση αγροτών για την ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων

Κατάρτιση και πιστοποίηση αγροτών για την ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων

Ταχύρυθμο σεμινάριο 12 ωρών Το σεμινάριο απευθύνεται σε χρήστες γεωργικών φαρμάκων είτε είναι επαγγελματίες είτε όχι. Τα γεωργικά φάρμακα αποτελούν πολύτιμο εργαλείο του κάθε παραγωγού για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων. Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη χώρα μας τέθηκαν κανόνες μέσω της θέσπισης Εθνικών Σχεδίων Δράσης για την ορθολογική χρήση των...
Read More