Έναρξη νέου τμήματος! Δηλώστε συμμετοχή σήμερα!

Σε συνεργασία με την ACTA – Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης!!!

Ώρες σεμιναρίου: 100 ώρες

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου αποκτάτε μία βεβαίωση παρακολούθησης 100 ωρών υπογεγγραμμένη από το επιμελητήριο Θεσσαλονίκης καθώς και μία βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο εκπαιδευτών του Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, τα οποία είναι προαπαιτούμενα για τις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ.

Κόστος: 310€ για εργαζόμενους και 280€ για ανέργους και φοιτητές.

Το ποσό δεν περιλαμβάνει το παράβολο που περιέχεται στον φάκελο του υποψηφίου που αποστέλλεται στον ΕΟΠΠΕΠ (κόστος παραβόλου 120€)

Περισσότερα: κλικ εδώ

FUTURE VOICE- ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ-ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 2005!

Ιωάννινα
2651020777
Ν. Ζέρβα 42Β

Άρτα
2681400037
Περιφερειακή Οδός Άρτας – Άρτα (δίπλα στην εφορία)

www.futurevoice.edu.gr
email: info@futurevoice.gr
FUTURE VOICE | Facebook
#futurevoiceedu