Τελική φάση για το επιδοτούμενο πρόγραμμα εργαζομένων από τη ΔΥΠΑ! Το σύστημα για την υποβολή αιτήσεων έκλεισε στις 3 Ιουλίου και έχει αναρτηθεί το μητρώο ωφελούμενων στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ.
Εάν έχετε υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση και έχετε αριθμό ΚΑΥΑΣ, επικοινωνήστε με τα κέντρα μας σε Ιωάννινα και Άρτα:
  • Ελέγχουμε εάν είστε ωφελούμενοι
  • Σύμφωνα με το ωράριό σας, μπορείτε να ενταχθείτε σε κάποιο τμήμα. Η έναρξη των τελευταίων τμημάτων θα γίνει έως 31/7.

Οι συμμετέχοντες παρακολουθούν το επιδοτούμενο σεμινάριο στους τομείς της ψηφιακής ανάπτυξης και πράσινων δεξιοτήτων, αποκτούν πιστοποίηση στο αντικείμενο σεμινάριο που θα επιλέξουν και επιπλέον επιδότηση 400€.

Είδος προγράμματος:

Προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων στους τομείς της ψηφιακής ανάπτυξης και πράσινων δεξιοτήτων με τη χρήση επιταγών κατάρτισης (Voucher), σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Τα σεμινάρια μας: 

  • Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες & Εφαρμογές Γραφείου
  • Μηχανογραφημένη Λογιστική & Οργάνωση Αποθήκης
  • Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Digital Marketing)
  • Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)
  • Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων (φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές)

Δικαιούχοι: Εργαζόμενοι του ιδιωτικού κλάδου, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ηλικίας 18 ετών και άνω. Ακόμη, η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης.

Αριθμός Δικαιούχων: 150.000 εργαζόμενοι.

Διάρκεια προγραμμάτων: 80 ώρες: 12 ώρες δια ζώσης και 68 ώρες εξ αποστάσεως με σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση.

Επιδότηση: 400€.

                

Επικοινωνία:

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Κέντρο Δια βίου Μάθησης (ΚΕΚ) Future Voice
T.2651020777
Ν. Ζέρβα 42 Ιωάννινα

ΑΡΤΑ

Κέντρο Δια βίου Μάθησης (ΚΕΚ) Future Voice
T.2681 400037
Περιφερειακή Οδός Άρτας​ (δίπλα στην εφορία)

#futurevoiceedu