Το site μας προσδοκεί στην ενημέρωση σας για όσα επιδοτούμενα προγράμματα οργανώνει και υλοποιεί το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Future Voice και το ΠΡΟΟΔΟΣ.

Διευκρινίζεται ότι η παρούσα ιστοσελίδα δημιουργήθηκε από τη Future Voice με μοναδικό σκοπό την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση την επίσημη κυβερνητική ιστοσελίδα της δράσης www.voucher.gov.gr.
Η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω των ηλεκτρονικών αιτήσεων της παρούσας ιστοσελίδας πραγματοποιείται υπό τους ειδικότερους όρους και προυποθέσεις που μπορείτε να δείτε αναλυτικά εδώ.