Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Future Voice, συμμετέχει ενεργά σε μια νέα δράση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής ασφάλισης & πρόνοιας, με στόχο την απασχόληση και κατάρτιση νέων ανέργων 18 έως 29 ετών, δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και παράληλλα την ουσιαστική στήριξη επιχειρήσεων. Προσφέρει αυτό το πρόγραμμα επιτταγή (Voucher) κατάρτισης και απασχόλησης σε 45.000 ανέργους, για την εκπαίδευση τους σε πιστοποιημένα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και στησ υνέχεια την πρακτική τους άσκηση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με αμοιβή. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα, διότι καλούνται τα κέντρα δια βίου μάθησης που θα παρέχουν την εκπαίδευση, να καταρτίσουν τους νέους ανέργους στις ανάγκες των επιχειρήσεων και παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στους υποψήφιους καταρτιζόμενους να αποδείξουν τις δυνατότητες τους, με προοπτική την συνέχιση της πρόσληψης τους μετά από 5 μήνες.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΣΤΕ – ΣΑΣ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΠΛΗΡΩΝΕΣΤΕ

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 45.000 άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών, εκ των οποίων:

  • 20.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ
  • 25.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Αξίζει πραγματικά όλες οι επιχειρήσεις να συμμετέχουν, καθώς :

Με τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα, εξασφαλίζουν 5μηνη επιδοτούμενη απασχόληση νέων μέχρι 29 ετών, απόφοιτων ΑΕΙ/ΤΕΙ, υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ιατροφαρμακευτική και επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη αυτών, έναντι κινδύνου, ατυχήματος καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Η εργασία στην επιχείρηση τους, θα παρέχεται με τη μορφή δωρεάν πρακτικής άσκησης, ενώ με την ολοκλήρωσή της, εφόσον προσληφθεί κάποιος ή κάποιοι από τους ασκούμενους, δικαιούται η επιχείρηση επιδότηση όλων των εργοδοτικών εισφορών, για διάστημα ενός έτους. Ο αριθμός των ανέργων που μπορεί η επιχείρηση να απασχολήσει, αποτελεί συνάρτηση του προσωπικού της !

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

Εφόσον ενδιαφέρεστε ως επιχείρηση να συμμετέχετε, αποκτώντας χωρίς καμία υποχρέωση προσωπικό για 5 μήνες, συμπληρώστε την Αίτηση συμμετοχής εταιρειών.

Διευκρινίζεται ότι η παρούσα ιστοσελίδα δημιουργήθηκε από τη FutureVoice με μοναδικό σκοπό την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση την επίσημη κυβερνητική ιστοσελίδα της δράσης www.voucher.gov.gr. Η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω των ηλεκτρονικών αιτήσεων της παρούσας ιστοσελίδας πραγματοποιείται υπό τους ειδικότερους όρους και προυποθέσεις που μπορείτε να δείτε αναλυτικά στον παρακάτω σύνδεσμο.