Επιδοτούμενο πρόγραμμα εργαζομένων αναβάθμισης δεξιοτήτων – Voucher 400€

Επιδοτούμενο πρόγραμμα εργαζομένων αναβάθμισης δεξιοτήτων – Voucher 400€

Επιδοτούμενο πρόγραμμα για εργαζόμενους από τη ΔΥΠΑ. Είδος προγράμματος: Προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων στους τομείς της ψηφιακής ανάπτυξης και πράσινων δεξιοτήτων με τη χρήση επιταγών κατάρτισης (Voucher), σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU. Έναρξη: Αναμένουμε άμεσα την προκήρυξη επέκτασης...
Read More
Προκήρυξη Δέσμης Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»

Προκήρυξη Δέσμης Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»

Προκηρύχθηκε η  Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ», προϋπολογισμού 700.000.000 €,  η οποία ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής...
Read More
Δέσμη Δράσεων Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Δέσμη Δράσεων Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Η Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα. Συνολικός Προϋπολογισμός Δέσμης Δράσεων: 300.000.000 €. Η Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς...
Read More
Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων VOUCHER με 400€ κέρδος

Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων VOUCHER με 400€ κέρδος

Τελική φάση για το επιδοτούμενο πρόγραμμα εργαζομένων από τη ΔΥΠΑ! Το σύστημα για την υποβολή αιτήσεων έκλεισε στις 3 Ιουλίου και έχει αναρτηθεί το μητρώο ωφελούμενων στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ. Εάν έχετε υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση και έχετε αριθμό ΚΑΥΑΣ, επικοινωνήστε με τα κέντρα μας σε Ιωάννινα και Άρτα: Ελέγχουμε εάν είστε...
Read More
Voucher Security

Voucher Security

Νέο Επιδοτούμενο πρόγραμμα για ανέργους (VoucherSecurity) από τη ΔΥΠΑ Είδος προγράμματος: Πρόγραμμα εξ αποστάσεως κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων για απόκτηση άδειας Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας από τον ΕΟΠΠΕΠ και το ΚΕΜΕΑ Έναρξη: Αναμένουμε άμεσα την προκήρυξη του νέου προγράμματος. Δικαιούχοι: Άνεργοι, ηλικίας 18 έως 50 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης Αριθμός Δικαιούχων: 5.000 άνεργοι Διάρκεια προγράμματος: 105 ώρες Επιδότηση: 525,00...
Read More
Επιδοτούμενο πρόγραμμα ανέργων Voucher από τη ΔΥΠΑ

Επιδοτούμενο πρόγραμμα ανέργων Voucher από τη ΔΥΠΑ

Δράση του ΔΥΠΑ με τίτλο: «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες». Το επιδοτούμενο πρόγραμμα από την ΔΥΠΑ έχει επιδότηση 1000€ για κάθε άνεργο και του παρέχει κατάρτιση σε σεμινάριο της επιλογής του αλλά και πιστοποίηση. Το μόνο που πρέπει να διαθέτει ο...
Read More
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 2.260 ΑΝΕΡΓΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 2.260 ΑΝΕΡΓΟΥΣ

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ 2.260 ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης ΥΠΥΤ» Συμμετέχετε στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας της ΔΥΠΑ; Επικοινωνήστε μαζί μας για τη θεωρητική κατάρτιση! Τα Θεματικά αντικείμενα της θεωρητικής κατάρτισης είναι τα κάτωθι: 1. Βασικές Δεξιότητες...
Read More
Voucher 30-49

Voucher 30-49

Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα των ωφελούμενων στο νέο voucher 20.000 ανέργων με συνολική αμοιβή για τους ωφελούμενους 2520€. Το πρόγραμμα έχει τίτλο: «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 – 49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής» Τι περιλαμβάνει: Επαγγελματική συμβουλευτική Κατάρτιση διάρκειας 200 ωρών και απόκτηση ανάλογης πιστοποίησης Εργασιακή...
Read More
Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 25.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ : «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ! Έχει ξεκινήσει η θεωρητική κατάρτιση, η οποία ουσιαστικά αποτελεί το τελευταίο στάδιο του προγράμματος. Η θεωρητική...
Read More